en

"Ansae" jest firmą stosunkowo młodą (powstałą na przełomie 2004/05), jednak jak podkreślamy, należy raczej mówić o projekcie "Ansae", w ramach, którego prace prowadzone były już cztery lata wcześniej.

U jego podstaw legły niezadowalające doświadczenia z dostępnymi wówczas na rynku akcesoriami, służącymi do zasilania sprzętu audio. Już pierwsze opracowania autora projektu szybko spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród zaprzyjaźnionych miłośników dobrego brzmienia. Kolejne modyfikacje były efektem słuchania muzyki w różnych systemach, tak po prostu dla przyjemności a nie z testowego obowiązku. Nigdy też nie pojawiły się ograniczenia finansowe, mogące doprowadzić do kompromisu w doborze elementów, którymi czasami kierują się projektanci wyrobów o charakterze komercyjnym.

Sytuacja zmieniła się w roku 2004. Powtarzające się pytania o możliwość zakupu doprowadziły do zakiełkowania pomysłu o założeniu firmy. Jego owocem były pozytywne recenzje na łamach miesięcznika "Hi-Fi i Muzyka". Na pierwszy ogień poszedł przewód "Lamat", otrzymując notę hi-end. Później w konkursowe szranki trafiła listwa "Power Tower". Z testowych zmagań wyszła z tarczą, zdobywając bardzo wysoką ocenę. Ukoronowaniem pierwszych lat naszej działalności było kilka prestiżowych wyróżnień i nagród. Mimo upływu lat konsekwentnie trzymamy się dwóch zasad.

Pierwsza dotyczy wielkości oferty, która jak mogą się Państwo przekonać nie jest zbyt szeroka. Przyczyna jest prozaiczna: tworząc pierwsze konstrukcje założyliśmy brak kompromisów i walkę o najlepszy z możliwych dźwięk. Ten sposób myślenia doprowadza jednak do powstania tylko jednego najbardziej zaawansowanego technologicznie i brzmieniowo produktu. Każdy niżej lokowany, jest już skazany na owe niechciane odstępstwa od ideału. Skoro musimy je popełniać w imię stworzenia bardziej budżetowych opracowań, wolimy czynić to jak najrzadziej.

Drugą konsekwencją, będącą wynikiem dwuletnich intensywnych prób, było świadome wyeliminowanie elementów indukcyjnych (transformatorów separujących i dławików) z filtrów. O słuszności tej decyzji ( podjętej w 2003 roku!) może świadczyć fakt odchodzenia od tego typu rozwiązania przez kolejnych producentów akcesoriów zasilających.

Ansae Ansae Ansae